sildenafil online

 • Baile

  Fáilte ...

  Is comhlacht léiriúcháin teilifíse agus raidió é Meangadh Fíbín a bunaíodh i gConamara i 2008 mar chuid den gcomhlacht drámaíochta agus puipéadóireachta Fíbín Teo.  Ár misean ná cláracha cruthaíocha a fhorbairt, a léiriú agus a mhaoiniú don teilifís agus don raidió le haghaidh an margadh náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

 • Cúlra

  Cé Muid Féin

  Is comhlacht léiriúcháin Teilifíse & Raidió muid

  Bunaíodh Meangadh Fíbín i Meán Fómhair 2008 de bhrí go raibh ag éirí chomh maith leis an mbun chompántas Fíbín Teoranta. Bhunaigh na léiritheoirí Darach Ó Tuairisg agus Mícheál Ó Domhnaill Fíbín i 2003 agus é mar aidhm acu drámaíocht shamhlaíoch d’ardchaighdeán a chur ar fáil i nGaeilge do dhaoine óga.  Tá 21 seó, atá feicthe ag breis agus 200,000 duine, curtha ar fáil ag Fíbín go dtí seo. Tá seó 22 i lár cleachtaí  faoi láthair. Tá aird tarraingthe ag Fíbín orthu féin, mar fuair siad ainmniúchán don Irish Times/ E.S.B. Theatre Award 2005 agus gan iad ach díreach ar an mbóthar. Fuair siad aitheantas eile an bhliain chéanna, an Galway County A.I.B. Theatre Award. Tá ainmniúcháin eile faighte ag Fíbín freisin, mar shampla an ‘Allianz Business to Arts Award’ agus ina theannta sin tá roinnt cuirí faighte seónna a chur ar fáil ó thíortha thar lear, an tSín agus Meiriceá ina measc. Tá sé cruthaithe ag Fíbín go bhfuil stíl faoi leith acu chun bacanna teanga a shárú  agus cumarsáid a dhéanamh le gach aoisghrúpa ar bhealach taitneamhach, siamsúil. Cé gur mar chompántas drámaíochta a thosaigh Fíbín, tháinig craoltóirí náisiúnta mar TG4 agus BBC Northern Ireland chucu ag moladh go bhfeilfeadh a stíl físiúil go hiontach do chláir teilifíse. Mar gheall ar sin, tá cláir le Fíbín go rialta ar theilifís, go háirithe cláir do pháistí ar TG4. Fuair Fíbín an duaischistiú is airde i dhá bhliain as a chéile ó Choimisiún Craolacháin na hÉireann don tsraith raidió do pháistí ‘Raidió na nÓg’. Rinneadh an tsraith seo go speisialta do dhaoine óga idir 9 -12 agus é láirithe ag páistí bunscoile ar ‘Raidió na Life’. Nuair atá an seó ar an aer, cloiseann an lucht éisteachta óg scéalta ó bhunscoileanna eile timpeall na hardchathrach. Mar gheall ar an éileamh ar sheirbhísí chlosamhairc Fíbín agus de bhrí go raibh an drámaíocht ag dul ó neart go neart, socraíodh ‘Meangadh Fíbín Teo’ a bhunú, chun forbairt a dhéanamh go speisialta ar thionscadail teilifíse an chompántais. Tá ceathrar ag obair go lánaimseartha ag Meangadh Fíbín anois, agus tugtar daoine breise isteach le haghaidh gach tionscadal atá ag an gcompántas. Cé gur comhlacht óg í Meangadh Fíbín, táthar ag cur leis an saineolas le gach togra a dhéanann siad agus is ag dul i mhéid atá an comhlacht. Ón uair a seoladh Meangadh Fíbín go hoifigiúil i 2008, tá líon mhaith de chláir ar ardchaighdeán curtha le chéile acu.  Ina measc, in ord craolacháin, tá 'John 3:7' (TG4), 'Ar An Inneall' (Raidió na Gaeltachta), 'Raidió na nÓg' (Raidió na Life), 'A-Rá' (Raidió na Gaeltachta), 'Living For London' (Setanta), agus 'An Pobal Ag Ealaíon' (TG4). Tá ár gcéad sraith nua puipéadóireachta do ghasúir do TG4, a fuair coimisiúnú ón gcomhlacht BAI, Saol Faoi Shráid' (TG4) á athchraoladh ar TG4 faoi láthair.  Tá Fíbín díreach tar éis críoch a chur le camhchuairt náisiúnta den dráma puipéadóireachta bunaithe ar an tsraith teilifíse “Saol Faoi Shráid” le gairid mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2015 agus d'fhreastail níos mó ná 3,000 gasúr ar na seónna beo.  Tá leabhar agus aip bunaithe ar an tsraith teilifíse á bhforbairt faoi láthair.             Tá Meangadh Fíbín ag obair ar 7 tionscadal faoi láthair. Ina measc sin, tá sraith drámaíochta teilifíse do dhéagóirí 'The Gaeltacht', sraith spóirt do Setanta 'GAA+' agus sraith scigmhagadh do dhaoine fásta 'Sceitse-míní'. Is iad Micheál Ó Domhnaill agus Darach Ó Tuairisg stiúrthóirí na comhlachta, le Siobhán Ní Bhrádaigh ag obair mar Phríomh-Oifigeach Oibriúcháin na gClár do Dhaoine Óga, Mary Bailey  mar Bhainisteoir Léiriúcháin agus Caitlín Nic Dhonnacha mar Bhainisteoir Margaíochta. Mícheál Headshot (1)

  Micheál Ó Domhnaill

  Stiúrthóir ar Mheangadh Fíbín Teo. agus duine de bhunaitheoirí Fíbín Teo. Bhí Micheál i gceannas ar an Roinn Forbartha  le Telegael go dtí 2009. I rith an ama sin rinne sé comhchruthú agus comhléiriú ar an trí shraith mór le rá den dráma ‘Aifric’ do dhéagóirí de chuid Telegael. Fuair an tsraith seo an maoiniú is mó san gcéad bhabhta Sound & Vision i 2006. Tá trí IFTA faighte ag Mícheál ar 'Aifric', chomh maith le bheith ainmnithe faoi dhó  agus a fuair gradam amháin ó Celtic Media Festival Awards i 2008. Fuair sé an ceathrú IFTA ar an gclár doiciméadach idirnáisiúnta ‘Tall, Dark & Ó hAilpín’. Is le Micheál an glór so-aitheanta ar an tsraith cartún Gaeilge ‘Bouli’. Dhréachtaigh Micheál agus Lucia Gavin trí iarratas BCI nuair a bhí siad ag obair le Telegael Media Group.

  Darach Headshot (1)

  Darach Ó Tuairisg

  Is comhbhunaitheoir agus Stiúrthóir Bainistíochta ar Fíbín Teo. é Darach Ó Tuairisg. Is duine é a bhfuil taithí aige ar aisteoireacht - scannáin agus stáitse, (seacht mbliana le sraith TG4, ‘Ros na Rún’) agus páirteanna aige i léiriúcháin náisiúnta agus idirnáisiúnta, ina measc, ‘Cré na Cille’. Is é a léirigh gach ceann den 14 léiriú stáitse de chuid Fíbín agus tá sé ag obair ar uimhir 15 agus 16 faoi láthair. Is é a léirigh an sraith buaiteach ‘Raidió na nÓg’, sraith clár 12 uair an chloig, agus buaiteoir ‘Business to Arts Award’ 2008.

   

  FOIREANN MEANGADH FÍBÍN

  Siobhán Ní Bhrádaigh, Príomh-Oifigeach Oibriúcháin na gClár do Dhaoine Óga

  Tá céim onóracha bainte amach ag Siobhán sa Ghaeilge & sa Bhéarla ó Choláiste na hOllscoile, Gaillimh. Bhain sí céim máistreachta amach i Léann na hÉireann le tráchtas faoi Mháiréad Ní Ghráda agus d'fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht an leabhar ina dhiaidh sin. Thosaigh Siobhán ag obair mar Thaighdeoir/Stiúrthóir i rannóg na nDaoine Óga i TG4 i 1998 agus tá sí ag obair ar ábhar teilifíse do pháistí ó shin i leith. D'oibrigh Siobhán mar Eagarthóir Daoine Óga sa stáisiún ó 2008-2013 agus bhí sí freagrach as Rannóg na nDaoine Óga, an fhoireann a bhainistiú agus as ábhar tarraingteach a roghnú agus a léiriú do sceideal na nÓg i TG4. Tá spéis faoi leith ag Siobhán i gcláir theilifíse don aos óg, i leabhair agus aipeanna don aos óg agus tá sí fostaithe ag Meangadh Fíbín ó mhí Meán Fómhair 2014 le tabhairt faoi ábhair shiamsúla agus oideachasúla a fhorbairt do dhaoine óga.

  Mary Bailey, Bainisteoir Léiriúcháin

   Tá céim ónoracha bainte amach ag Mary sa gCumarsáid ó Institiúid Theicneolaíochta Dhún Dealgan. D’fhreastal sí ar an gcúrsa iarchéime an       tArd Dioplóma sa Chumarsáid Fheidhmeach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus as sin fuair sí post le Abú Media, áit a raibh poist éagsúla aici. Chaith sí seal ag obair ar léiriúcháin teilifíse - léiritheoir cúnta ar Seachtar na Cásca, Seachtar Dearmadta, Mobs Mheiriceá 1+2 agus Garraí Glas. Bhí sí mar thaighdeoir agus léiritheoir líne ar an tsraith Bog Stop agus Eochair an Ghrá freisin. Chomh maith le sin d’oibrigh Mary mar phríomh stiúrthóir dubála agus chaith sí seal mar chomhordaitheoir iarléirithe leis an gcomhlacht. Thosaigh Mary ag obair le Meangadh Fíbín i mí na Nollag 2014, mar bhainisteoir léiriúcháin.

  Caitlín Nic Dhonnacha, Bainisteoir Margaíochta 

  Tá céim onóracha bainte amach ag Caitlín sa Ghaeilge & sa tSocheolaíocht/Polaitíocht ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bhain sí céim mháistreachta amach sa Nua-Ghaeilge san ollscoil sin chomh maith le tráchtas faoi shaol agus saothar an amhránaí John Beag Ó Flatharta. Chuaigh Caitlín i dtreo an aistriúcháin tar éis na hollscoile ach tháinig post bainistíochta aníos in Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin gairid ina dhiaidh sin agus chaith sí 5 bliana ag plé le cúrsaí oidhreachta agus oideachais. As seo chuaigh sí ag obair mar Bhainisteoir Margaíochta leis an gcoláiste samhradh Gaeltachta, Coláiste na nOileán agus cúrsaí margaíochta i Fíbín anois faoina cúram ó thosaigh sí linn i mí Márta 2015.

 • Teagmháil

  How to find us

  Seoladh


  Meangadh Fíbín

  Fíbín Teo,
  Na hAille,
  Indreabhán,
  Co. na Gaillimhe

  Fón: +353 091 – 505 855
  Seoladh Ríomhphost: eolas@meangadh.com

  Sonraí Teagmhála

  Aiseolas / Feedback

  Contact form submitted!
 • Tograí// check our custom work for our clients

  An Aip – Saol Faoi Shráid

  Is Aip í seo atá bunaithe ar an tsraith réamhscoile SAOL FAOI SHRÁID atá á chraoladh ar TG4 faoi láthair.   San Aip nua spraíúil seo, is féidir leat tabhairt faoi dhathú & cluiche péinteála, cluichí tomhais, amhráin a chanadh & cluichí spraíúla a imirt.

  Tá an AIP 'Saol Faoi Shráid'  saor in aisce agus ar fáil do ghairis Apple & Android.

  Chun í a íoslódáil, téigh chuig iTunes nó Playstore agus cuardaigh 'Saol Faoi Shráid', 'Gaeilge', 'Cúla4' nó 'TG4'.

  Tá Saol Faoi Shráid le feiceáil ar Cúla4 na nÓg, TG4 agus ar tg4.tv.

  www.saolfaoishraid.ie

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  An Giotár Nua – Saol Faoi Shráid

  Teideal: An Giotár Nua

  Údar: Patricia Forde

  Ealaíontóir: Kevin O’Boyle

  Dáta Foilsithe: Lúnasa 2015

  Foilsitheoir: Meangadh Fíbín

  Cur síos:

  Leabhar bunaithe ar an tsraith teilifíse do leanaí “Saol Faoi Shráid” atá le feiceáil ar Chúla4 (TG4)

  Is breá le Glibín a bheith ag seinm an ghiotáir...ach níl aon ghiotár aige! Socraíonn Ribín giotár a dhéanamh as bruscar dá deartháir Glibín ach is rún atá ann. Cabhraíonn a cairde Dris agus Rocco léi ach tá fearg ar Ghlibín mar nach bhfuil Ribín sásta spraoi leis!

  Scéal spraíúil agus spleodrach faoi chairdeas ó Patricia Forde, Kevin O'Boyle agus Meangadh Fíbín, cruthaitheoirí Saol faoi Shráid.

  Sprioclucht Féachana: Leanaí Bunscoile

  ISBN : 978-0-9932465-0-0

  Le tacaíocht ó

  logo_website_small

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  Snámh In Aghaidh Easa

  Clár faisnéise drámatúil a leanann ceithre bhád as Oileáin Aránn, agus iad ar aistear as Ros a’Mhíl go dtí Inse Shealtainn ar thóir ronnaigh atá deacair le fáil. Tá scil ar leith ag teastáil sa mhodh a úsáideann na hiascairí seo i dtimpeallacht chontúirteach chun ronnaigh a ghabháil.

  Nuair a d’fhág an cheithre bhád amach as Ros a’ Mhíl ní raibh tuairim dá laghad ag na scipéirí nach dtiocfadh abhaile ach trí bhád acu.

  D’athraigh an méid a tharla ar an 20ú Eanáir an turas go hiomlán. Bhí deacrachtaí ag an Iúda Naofa ó thuaidh d’Oileán Leódhas agus chuaigh sí go tóin poill.

  Léiríonn an clár faisnéise cén chaoi a ndeachaigh scipéirí na mbád i ngleic le himpleachtaí an chailliúna seo agus an tionchar a bhí ag an eachtra seo ar an gcuid eile den aistear. Ar éirigh leo a gcuóta a ghabháil agus an ndearna na criúnna a mbealach abhaile go slán, sábháilte?

  Léirithe ag Meangadh Fíbín do TG4 agus stiúrtha agus taifeadta ag duine den chriú, Mícheál Conneely as Oileán Árainn.

  A dramatic documentary following four boats from the Aran Islands, as they journey from Ros a’ Mhíl to the Shetland Islands, in search of the elusive mackerel. The method of fishing used by these fishermen to catch mackerel requires skill in this dangerous environment.

  When the four boats left Ros a’ Mhíl the skippers had no idea that only three boats would return.

  The events that played out on the 20th of January changed the expedition entirely. The Iúda Naofa got in to difficulty North off the isle of Lewis and sank.

  The documentary goes onto reveal how the skippers of each boat dealt with the implications of this loss and the impact that the event had on the remainder of the journey. Did they manage to catch their quota and did the crews make a safe return?

  Produced by Meangadh Fíbín for TG4 and directed and shot by crew member, Mícheál Conneely from Aran Islands.

   

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  Is Eolaí Mé

  Tá Meangadh Fíbín ag cuardach daoine óga le spéis faoi leith san eolaíocht a bhainfeadh sult as páirt a ghlacadh sa léiriúchán teilifíse spraíúil 'Is Eolaí Mé' a bheidh le taifeadadh do TG4 i mí Meán Fómhair 2015!!

    

  Ba chóir go mbeadh na heolaithe óga seo: 

   

  -Ina gcainteoirí líofa Gaeilge

  -Idir 10-12 bliain d’aois

  -Gealgháireach agus cairdiúil

  -Ar fáil fá choinne 1-2 lá taifeadadh i nGaillimh ón 28ú Meán Fómhair-9ú Deireadh Fómhair 2015 (i gcuideachta tuismitheora/caomhnóra; cuirfear lóistín ar fáil)

  Treoirlínte maidir leis an bhFíseán a Chur Isteach

   

  Tá muid ag iarraidh ar ár n-eolaithe óga uile mír fhíseáin ghearr díobh féin a chur isteach!

  Maidir le d’fhíseán, ba chóir:

  -Nach mbeadh sé níos faide ná 2 nóiméad

  -Go mbeifeá féin le feiceáil ann agus tú ag labhairt Gaeilge

  -Go n-inseodh sé beagán dúinn fút féin

  -Go léireodh sé dúinn go bhfuil spéis faoi leith agat san eolaíocht.

  Seol do fhíseán chugainn ar ríomhphost chuig: meangadh@gmail.com roimh 4ú Meán Fómhair 2015. 

   

  I do ríomhphost, scríobh an méid seo a leanas ann le do thoil: d’ainm, d’aois, do sheoladh, do shonraí teagmhála agus deimhniú go mbeidh tú ar fáil le haghaidh 1-2 lá taifeadadh i nGaillimh idir 28 Meán Fómhair- 9 Deireadh Fómhair 2015.

    Ba chóir go ndéanfadh duine fásta maoirseacht ar gach iarratas ríomhphoist. Coinneofar go príobháideach na físeáin a chuirtear isteach agus scriosfar iad chomh luath agus a bheidh próiseas roghnú na n-aisteoirí críochnaithe.[/p]   

  Meangadh Fíbín is recording a young people’s science series for TG4 in September 2015.  We are looking for enthusiastic young scientists who would enjoy the experience of being part of this fun television production.

   

  Our young scientists should be:

  -Fluent Irish speakers

  -Between 10 and 12 years of age

  -Bubbly and outgoing

  -Available for 1-2 days filming in Galway from 28 September - 9 October 2015 (accompanied by parent/guardian, accommodation provided)

  Video Submission Guidelines 

   

  We are asking all our young scientists to send in a short video clip of themselves!

  Your video should:

  -Be no more than 2 minutes long.

  -Feature you speaking in Irish

  -Tell us a bit about yourself

  -Demonstrate that you are a science enthusiast.

  Please email your video clip to: meangadh@gmail.com  before 4th September 2015. 

   

  In the body of your email please write the following: your name, age, address, contact details and confirmation that you are available for 1-2 days filming in Galway between 28th September and 9th  October 2015. All email submissions should be supervised by an adult. All videos submitted remain private and will be destroyed once the casting process is complete.   xH-oVsGgNKUHvwLGLH-HSyy_vtZ4jJ_O6cIK4BG7iPYuna

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  Sárscoil Drámaíochta

  Meangadh Fíbín ag Forbairt Tallann Nua

  Reachtáileadh Sárscoil Drámaíochta Fíbín mar scéim phiolótach don chéad uair i mí Iúil 2011 le tacaíocht ó Roinn na Gaeltachta.  D’éirigh thar cionn leis, agus tá sé ag dul i bhfeabhas ó shin i leith.  Cé gur cúrsa nua go maith é, thosaigh an coincheap don Sárscoil i bhfad roimhe sin. Ba shraith do dheagóirí a bhí in Aifric; sraith do dheagóirí déanta le déagóirí. Anois le duaiseanna IFTA bainte amach aige tá cáil domhanda ar Aifric agus é ar fáil i go leor teangacha. Thosaigh an sraith le héisteachtaí chun talann úr nua a aimsiú. Rinne an grúpa seo ceardlann drámaíochta leis an stiúrthóir Paul Mercier chun an talann a fhorbairt agus a mhunlú don scáileán.

  Is muidne ag smaoineamh ar an Sárscoil Drámaíochta cheap muid gur próiséas fiúntach a bheadh ann sraith d’éisteachtaí mar seo a reáchtáil arís.  Is as sin a d’fhás an coincheap do Shárscoil Drámaíochta Fíbín.  Is dianchúrsa aisteoireachta é Sárscoil Drámaíochta Fíbín le casadh difriúil ann ó aon chúrsa drámaíochta eile sa chaoi is go raibh na rannpháirtithe ina gcónaí le chéile i nGaeltacht Chonamara agus gurbh í an Ghaeilge a bhí mar theanga na Sárscoile. Bhí meascán d’amhránaíocht, damhsa, cumadh ceoil agus aisteoireacht á fhoghlaim ag na daltaí sna ceardlanna chomh maith le hoiliúint agus taithí fíorluachmhar faoi stiúir Paul Mercier.  Tá muid ag súil go mór le Sárscoil 2015 cheana féin. Tá muid tar éis éisteachtaí a dhéanamh mórthimpeall na tíre agus beidh na daltaí ar éirigh leo á gcur ar an eolas go luath.

  Píosa a rinne Imeall faoin Sárscoil ar TG4: http://www.youtube.com/watch?v=AorenoUCSYM

  Físeán ó thaispeántas na Sárscoile 2012: http://www.youtube.com/watch?v=2vZYJrup-5k

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  Saol Faoi Shráid

  GACHCARACHTAR

  Saol Faoi Shráid is teideal don tsraith nua pupadóireachta Gaeilge atá cruthaithe agus léirithe ag Meangadh Fíbín do TG4. Dírithe ar aois ghrúpa 3-6 bliana, cuirimid aithne ar bheirt phuipéad Glibín agus Ribín, carachtair ó shaol eile i lár na cruinne atá imithe ar strae mar gur thuairt a spásárthach faoin talamh. Tá siad ag cur fúthu ansin anois agus cairde nua déanta acu, tríúr a bhfuil bannaí ceoil rac bunaithe acu; Cicí, Rocco & Dris.  Tá Ribín agus Glibín ag iarraidh cur lena gcuid eolais ar an saol s’againne agus tá páistí Éireannacha ag cabhrú leo chuige sin. Bíonn dúshlán nó fadhb le réiteach acu i ngach eagrán agus tarlaíonn sin le cabhair amhrán nua-chumtha, scéalta idir nua agus aitheanta ó litríocht na Gaeilge agus neart spraoi.www.saolfaoishraid.ie  

  Saol Faoi Shráid is a new and original Irish language puppet series produced by Meangadh Fíbín for TG4. 

  The series is aimed at 3-6 year olds and follows the adventures of brother and sister duo, Ribín & Glibín, aliens from the centre of the earth. When their tunnelling machine crashes, they find themselves in a new underground world where they find a new home with a group of insect characters who have formed a rock band; Cicí, Rocco & Dris. Ribín and Glibín find out all that they can about this new world that they now inhabit and they learn a lot from their friends above the street, young Irish children from around the country who help them to problem solve in each episode. 
  With newly composed songs and lots of old Irish tales and stories intermingled throughout the story lines, this series is bound to capture the imagination of its viewers. 

   

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  An Pobal ag Ealaíon

  Sonraí / Details

  Cliant / Client

  An Chomhairle Ealaíon / TG4

  Bronnadh / Award

  CRAOL award

  Cur síos / Description

  Is sraith fhaisnéise de cheithre chlár a bheidh i An Pobal ag Ealaíon.  Déanann an sraith taifead ar roinnt tionscnamh ealaíne poiblí i nDeisceart Conamara.  Oibríonn an t-ealaíontóir Alice Rekab le scoláirí ó Scoil na Trá Báine, le John Bhaba Jeaic, Jim Horgan agus iascairí óga chomh maith le grúpaí ón gCeathrú Rua chun trí thogra ealaíne a chur i gcríoch.  Is ealaíontóir stuama í Alice agus buailfidh sí faoi thuras d’aimsiú, d’fhorbairt agus de dhearadh. Is í mian na sraithe ná deis a thabhairt do na pobail éagsúla a bheith lárnach i ngluaiseacht ealaíonta na háite. Craolfar an sraith ar TG4.  Is sraith den scéim SPLANC! (maoinithe ag An Chomhairle Ealaíon agus TG4) atá i An Pobal ag Ealaíon.

  An Pobal ag Ealaíon is a four part documentary series documenting the development of numerous public art projects in South Connemara.  The artist Alice Rekab works with a group of students from Scoil Rónáin in Trabane, John Bhaba Jeaic, Jim Horgan and young fishermen as well as an amateur drama society in Carraroe to produce three pieces of public art.  Alice, an exceptionally talented artist will undertake a journey of design, development and discovery. The series endeavours to give the respective communities the chance to be central in the artistic development of their area.  An Pobal ag Ealaíon was commissioned under the scheme SPLANC! ( funded by The Arts Council and TG4)
               

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  JOHN 3:7

  Sonraí / Details

  Cur síos / Description

  “Marvel not that I said unto thee, ye must be born again” Is clár é seo faoi fhear darbh ainm, Frank Hogan a mbíonn ag gach cluiche GAA leis an gcomhartha JOHN 3:7. Gheobhaidh muid amach cén chaoi ar féidir leis ticéad a fháil do gach cluiche, cén fáth a dtéann sé go dtí na cluichí ar fad, cén chaoi a chaitheann an pobal leis? Tá sé mar chuid de na cluichí anois. Tá an comhartha á thaispeáint aige ag na cluichí ar fad le 20 bliain anuas agus tá aithne ag gach duine air. Is Críostaí as nua (Born again Christian) é atá ag iarraidh a theachtaireacht a scaipeadh. Tá sé ag úsáid na meáin chun an méid is mó daoine is gur féidir leis a shroicheadh.

  John 3:7 is about a man named Frank Hogan that attends every GAA match with a sign saying JOHN 3:7. We find out how he gets a ticket to every match, why does he attend every match and what is the public’s reaction to him. He is part of the games now. He has displayed the sign at every game for the past 20 years and everyone knows him. He is a born again Christian with a message to share and he is using the media to reach as many people as possible.
               

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  A-rá

  Sonraí / Details

  Cliant / Client

  Raidió na Life

  Cur síos / Description

  Is sraith í A-rá ina mbíonn ár bpríomhláithreoir Síle Ní Scanláin le tacaíocht ó dhéagóirí ag cur clár fuinniúil i láthair do dhaoine atá ag déanamh na hardteistiméireachta agus a bheidh ag tabhairt faoi bhéaltriail na Gaeilge mar chuid dá scrúduithe.Pléann saineolaithe éagsúla gnéithe dhifriúla den bhéaltriail gach seachtain agus ag sonrú na hathruithe atá tagtha air.

  Tá drámaíocht mar chuid lárnach den tsraith. Is eard atá i gceist sa dhrámaíocht seo ná scéalta a chruthú a spreagfadh suim déagóra i labhairt na teanga. Tá na scéalta seo lonnaithe i ndomhan an déagóra agus na heachtraí a thiteann amach ina shaol. Pléitear téamaí a bhaineann leis an duine óg i stíl, chruthaitheach, snasta agus réalaíoch.

  Tá gnéithe gramadaí agus foclóra fite fuaite tríd na scéalta ar fad agus pléifear iad síos tríd an gclár. Tugtar moltaí i leith na filíochta agus sraith na bpictiúr tríd an sraith chomh maith le leideanna chun na marcanna is airde a bhaint amach. Craoladh A-rá ar Raidió na Gaeltachta ón 27ú Feabhra 2012 ar feadh 8 seachtaine.

  Síle Ní Scanláin presents this entertaining and energetic series with the help of teenagers and experts alike.  A-rá is an educational aid for those undertaking the Leaving Certificate and the newly restructured oral exam. Each week experts will discuss different aspects of the Oral Irish exam while highlighting the differences in the exam in comparison to other years.  Drama plays a central role in the series.  The drama pieces aim to encourage an interest amongst students in speaking the language.  They are based in the world of the teenager and events that occur in their everyday lives. The different themes are dealt with in a creative yet realistic style.

  Elements of grammar and vocabulary are dotted throughout the drama pieces and will be discussed throughout the shows. The series will deal with the poetry and picture sections of the exam and give you tips to get the top marks.    

  A-rá was broadcast on Raidió na Gaeltachta from the 27th February 2012 for a period of 8 weeks.  

             

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  Living For London

  Sonraí / Details

  Cur síos / Description

  Is sraith de chlár faisnéise nua spreagúil é ‘Living for London’ a leanann seisear lúthchleasaí éagsúil ina gcuid iarrachtaí áit a bhaint amach ar i gCluichí Oilimpeacha Londain 2012. 

  Breathnaíonn gach chlár leath uaire ar na deacrachtaí agus an streachailt a bhíonn le sárú ag na lúthchleasaithe chomh maith leis an deá-thoradh a thagann leis, uaireanta agus iad ag iarraidh á áit a dhaigniú ar fhoireann na hÉireann chun freastal ar an ócáid spóirt is mó ar domhan.

  Craoladh Living for London ar Setanta Sports Ireland ón 19ú Iúil 2012.

  ‘Living for London’ is an exciting new documentary series that follows the story of six individual disciplines as their athletes endeavor to qualify for the London 2012 Olympics.

  Each half hour episode will go behind the glamour of modern day elite athletics and search deep into the heart of the struggle to witness the pain and (sometimes) glory that goes hand in hand with qualifying for the greatest sporting event in the world.
   

  The series was broadcast on Setanta Sports Ireland from the 19th July 2012.


               

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  Raidió na nÓg

  Sonraí / Details

  Cliant / Client

  Raidió na Life

  Bronnadh / Award

  CRAOL award

  Cur síos / Description

  Ba shraith raidió 10x30 nóiméad í ‘Raidió na nÓg’ a dhírigh ar dhaoine óga i mbunscoileanna i gceantar Bhaile Átha Cliath. Craoladh í ar ‘Raidió na Life.’  Ba é an choincheap taobh thiar den smaoineamh, ná sraith raidió a chruthú ionas go mbeadh daoine óga in ann iad féin a chloisteáil ar an raidió, agus mar thoradh ar sin, bhíodar mar phríomhléiritheoirí an seó chomh maith.  

  Thug an fhoireann léirithe traenáil do na gasúir ó thaobh léiriúcháin raidió i bhfoirm ceardlainne.  Reachtaíodh comórtas chun an ‘chéad réalt raidió eile’ a aimsiú.  Léirigh an buaiteoir a chlár féin mar dhuais.

  Coimisiúnaíodh an dara sraith de Raidió na nÓg. Bhuaigh an dá shraith gradam CRAOL a aithníonn sár-chaighdeán i seirbhíse raidió phobail, dhá bhliain as a chéile.

  Raidió na nÓg was a series directed at young people in Dublin national schools.  It was broadcast on Raidió na Life. The concept behind the series was that young people could hear themselves on the radio; therefore they were the main presenters of the series.     He participants underwent a series of training workshops with the production team.  One overall winner was picked at the end of the process and were awarded the opportunity to produce their own radio show and awarded the title of ‘the next big radio star’.  A second series of Raidió na nÓg was commissioned. The series won a CRAOL award for quality community broadcasting both years.
             

  Tionscadail chosúil

Fáilte ...

Is comhlacht léiriúcháin teilifíse agus raidió é Meangadh Fíbín a bunaíodh i gConamara i 2008 mar chuid den gcomhlacht drámaíochta agus puipéadóireachta Fíbín Teo.  Ár misean ná cláracha cruthaíocha a fhorbairt, a léiriú agus a mhaoiniú don teilifís agus don raidió le haghaidh an margadh náisiúnta agus idirnáisiúnta.