sildenafil online

 • Home

  Welcome ...

  Meangadh Fíbín is a television and radio production company that was started in Connemara in 2008 as part of the drama and puppetry company Fíbín Teo. Our mission is to develop, show and  finance creative programmes for television and radio production for the domestic and international market.

 • Background

  Who we are

  We are a Television & Radio production company

  Meangadh Fíbín was established in September 2008 as the result of success of parent company Fíbín Teoranta.  Founded in 2003 by producers Darach O Tuairisg and Micheál Ó Domhnaill, the original concept behind Fíbín’s creation was to produce high quality, imaginative theatre in Irish for young people.  To date the company has produced over 21 shows, seen by over 200,000.  Show number twenty-two and twenty-three is currently in development.

  This success has not gone unrecognized and Fíbín was nominated for a prestigious 2005 Irish Times/E.S.B Theatre Award after just over one year in existence.  That year the company also received the Galway County A.I.B Theatre Award.  Fíbín has also been nominated for other business awards including the 'Allianz Business to Arts Awards' and most recently the ‘All Ireland Marketing Awards 2012. The company has also received several invitations to perform overseas in countries including America and China.

  Fíbín’s distinctive style has therefore a proven track record of crossing language barriers and communicating to audiences of all ages in an entertaining, engaging forum.  Even though Fíbín began life as a theatre company, national broadcasters such as TG4 and BBC Northern Ireland approached the company with suggestions that Fíbín’s visual style would transfer extremely well to television.  As a result, Fíbín has featured regularly on television and in particular as part of TG4's childrens' programming.

  The company also secured the highest funding award two years in a row from the Broadcasting Commission of Ireland for the children's radio series 'Raidió na nÓg'.  The programme itself was a tailored made series for young people between the ages of 9-12 which was also presented by primary school students on 'Raidió na Life'.  During the weekly show the young audience hears stories from other primary school students from around the capital.

  As a result of the growing demand for the audio-visual services of Fíbín and the continued success of the theatre ‘arm’ of the company, it was decided to create ‘Meangadh Fíbín Teo’ in 2008 – to specifically develop the television projects of the company.

  Four people are now working for Meangadh Fíbín on a full-time basis, with freelance staff brought in for each project produced by the company.  Even though the company is young and small, we have consolidated our expertise by bringing in people with extensive television and film experience.  Both Angela Seoighe and Emer Nic Aodhain for example are now working full-time with the company.  In the summer of 2012, we are confident that further growth in ‘Meangadh Fíbín’ will necessitate more full-time staff also being hired by the company.

  Since its official launch in October 2008, Meangadh Fíbín has been commissioned for numerous programmes such as  John 3:7 (TG4), ‘Ar An Inneall’ (Raidió na Gaeltachta), ‘Raidió na nÓg’ (Raidió na Life), ‘A-Rá’ (Raidió na Gaeltachta), ‘Living For London’ (Setanta), and ‘An Pobal Ag Ealaíon’ (TG4). We have also recently received commissioning from the BAI for a new puppet series for children 'Saol Faoi Shráid' (TG4), which is in pre-production at the moment.  

  We are also developing a number of new programmes at the moment, such as a new teenage drama series called 'The Gaeltacht', a adult comedy sketch show 'Sceitse-míní', and a sports documentary 'GAA+' for Setanta Sports.

  Our Team

  • Darach O Tuairisg Director

  • Micheál Ó Domhnaill Director

  • Adrian Tyrrell Accountant

  • Gráinne Bleasdale Production Assistant

   
 • Blog// check our latest post and get inspired

 • Contact// find us or contact us over contact form

  How to find us

  Seoladh


  Meangadh Fíbín

  Fíbín Teo,
  Na hAille,
  Inverin,
  Co. Galway

  Tel: +353 091 – 505 855
  Fax: +386 040 586 586
  E-mail:
  eolas@meangadh.com

  Contact Details

  This two columns are made with shortcodes. You can use/create whatever shortcode that is avaible. Be creative.

  In download package there is a strong documentation that will help you step-by-step how to do this and that.

  For any help just write us an email over ThemeForest profile and we will be glad to help you…

  Aiseolas / Feedback

  Contact form submitted!
 • Tograí// check our custom work for our clients

  Mise Einstein

  Láithreoir á lorg ag Meangadh Fíbín! Tá Meangadh Fíbín ag lorg láithreoir spleodrach agus cumasach chun sraith eolaíochta do dhaoine óga a láithriú.  Sraith eolaíochta shiamsúil é MISE EINSTEIN, dírithe ar dhaoine óga 8-12 bliain d’aois a thabharfaidh léargas físiúil & taitneamhach ar an eolaíocht & ar an timpeallacht. Tá sé tábhachtach go mbeadh cúlra Eolaíochta agus  spéis faoi leith i gcúrsa eolaíochta ag an láithreoir. Tá Gaeilge líofa riachtanach. Seol mír ghairid maraon le CV chuig  Meangadh@gmail.com roimh Dé Céadaoin 18ú Feabhra. Má tá breis eolais á lorg, glaoigh ar (Siobhán) 091 505855.

  Meangadh Fíbín seek Presenter! Meangadh Fíbín are seeking a presenter for their new Irish language series ‘Mise Einstein’ for Cúla4, TG4. MISE EINSTEIN is a fast paced informative science series for 8-12 year olds. The series is studio based but will contain exciting pieces to camera shot on location. We are seeking a fluent Irish speaker with a science background and a passion for science. It is also important that the presenter will have a strong sense of fun and will be up for a challenge. To apply: please forward a short clip of yourself to Meangadh@gmail.com along with a CV  before Wednesday 18th February. For more information contact Siobhan @ 091 505855.

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  Sárscoil Drámaíochta

  Meangadh Fíbín ag Forbairt Tallann Nua

  Reachtaíodh Sárscoil Drámaíochta Fíbín mar scéim phiolótach don chéad uair i mí Iúil 2011 le tacaíocht ó Roinn na Gaeltachta.  D’éirigh thar cionn leis, agus i mbliana is i bhfeabhas a chuaigh sé.  Cé gur cúrsa nua é, thosaigh an coincheap den Sárscoil i bhfad roimhe sin. Ba shraith do dheagóirí a bhí in Aifric; sraith do dheagóirí déanta le deagóirí. Anois le duaiseanna IFTA bainte amach aige tá cáil domhanda ar Aifric agus é ar fáil i go leor dteangacha. Thosaigh an sraith le héisteachtaí chun talann úr nua a aimsiú. Rinne an ghrúpa seo ceardlann drámaíochta leis an stiúrthóir Paul Mercier chun an talann a fhorbairt agus a mhunlú don scáileán.

  Is muidne ag smaoineamh ar an Sárscoil Drámaíochta cheap muid gur próiséas fiúntach a bheadh ann sraith d’éisteachtaí mar seo a reachtáil arís.  Is as sin a d’fhás an coincheap do Shárscoil Drámaíochta Fíbín.  Is dianchúrsa aisteoireachta é Sárscoil Drámaíochta Fíbín le casadh difriúil ann ó aon chúrsa drámaíochta eile sa chaoi is go raibh na rannpháirtithe ina gcónaí le chéile i nGaeltacht Conamara agus gurbh í an Ghaeilge a bhí mar theanga na Sárscoile. Bhí meascán d’amhránaíocht, damhsa, cumadh ceoil agus aisteoireacht á fhoghlaim ag na daltaí sna ceardlainn chomh maith le oiliúint agus taithí fíorluachmhar faoi stiúir Paul Mercier.  Tá muid ag súil go mór le Sárscoil 2013 cheana féin agus beidh muid ag fógairt dátaí na n-éisteachtaí go luath.

  Píosa a rinne Imeall faoin Sárscoil ar TG4: http://www.youtube.com/watch?v=AorenoUCSYM

  Físeán ó thaispeántas na Sárscoile 2012: http://www.youtube.com/watch?v=2vZYJrup-5k

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  Saol Faoi Shráid

  GACHCARACHTAR
  Saol Faoi Shráid is teideal don tsraith nua pupadóireachta Gaeilge atá cruthaithe agus léirithe ag Meangadh Fíbín do TG4. Dírithe ar aois ghrúpa 3-6 bliana, cuirimid aithne ar bheirt phuipéad Glibín agus Ribín, carachtair ó shaol eile i lár na cruinne atá imithe ar strae mar gur thuairt a spásárthach faoin talamh. Tá siad ag cur fúthu ansin anois agus cairde nua déanta acu, tríúr a bhfuil bannaí ceoil rac bunaithe acu; Cicí, Rocco & Dris.
  Tá Ribín agus Glibín ag iarraidh cur lena gcuid eolais ar an saol s’againne agus tá páistí Éireannacha ag cabhrú leo chuige sin. Bíonn dúshlán nó fadhb le réiteach acu i ngach eagrán agus tarlaíonn sin le cabhair amhrán nua-chumtha, scéalta idir nua agus aitheanta ó litríocht na Gaeilge agus neart spraoi.www.saolfaoishraid.ie
  Saol Faoi Shráid is a new and original Irish language puppet series produced by Meangadh Fíbín for TG4. The series is aimed at 3-6 year olds and follows the adventures of brother and sister duo, Ribín & Glibín, aliens from the centre of the earth. When their tunnelling machine crashes, they find themselves in a new underground world where they find a new home with a group of insect characters who have formed a rock band; Cicí, Rocco & Dris. Ribín and Glibín find out all that they can about this new world that they now inhabit and they learn a lot from their friends above the street, young Irish children from around the country who help them to problem solve in each episode. With newly composed songs and lots of old Irish tales and stories intermingled throughout the story lines, this series is bound to capture the imagination of its viewers.
   

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  An Pobal ag Ealaíon

  Sonraí / Details

  Cliant / Client

  An Chomhairle Ealaíon / TG4

  Bronnadh / Award

  CRAOL award

  Cur síos / Description

  Is sraith fhaisnéise de cheithre chlár a bheidh i An Pobal ag Ealaíon.  Déanann an sraith taifead ar roinnt tionscnamh ealaíne poiblí i nDeisceart Conamara.  Oibríonn an t-ealaíontóir Alice Rekab le scoláirí ó Scoil na Trá Báine, le John Bhaba Jeaic, Jim Horgan agus iascairí óga chomh maith le grúpaí ón gCeathrú Rua chun trí thogra ealaíne a chur i gcríoch.  Is ealaíontóir stuama í Alice agus buailfidh sí faoi thuras d’aimsiú, d’fhorbairt agus de dhearadh. Is í mian na sraithe ná deis a thabhairt do na pobail éagsúla a bheith lárnach i ngluaiseacht ealaíonta na háite. Craolfar an sraith ar TG4.  Is sraith den scéim SPLANC! (maoinithe ag An Chomhairle Ealaíon agus TG4) atá i An Pobal ag Ealaíon.

  An Pobal ag Ealaíon is a four part documentary series documenting the development of numerous public art projects in South Connemara.  The artist Alice Rekab works with a group of students from Scoil Rónáin in Trabane, John Bhaba Jeaic, Jim Horgan and young fishermen as well as an amateur drama society in Carraroe to produce three pieces of public art.  Alice, an exceptionally talented artist will undertake a journey of design, development and discovery. The series endeavours to give the respective communities the chance to be central in the artistic development of their area.  An Pobal ag Ealaíon was commissioned under the scheme SPLANC! ( funded by The Arts Council and TG4)
               

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  JOHN 3:7

  Sonraí / Details

  Cur síos / Description

  “Marvel not that I said unto thee, ye must be born again” Is clár é seo faoi fhear darbh ainm, Frank Hogan a mbíonn ag gach cluiche GAA leis an gcomhartha JOHN 3:7. Gheobhaidh muid amach cén chaoi ar féidir leis ticéad a fháil do gach cluiche, cén fáth a dtéann sé go dtí na cluichí ar fad, cén chaoi a chaitheann an pobal leis? Tá sé mar chuid de na cluichí anois. Tá an comhartha á thaispeáint aige ag na cluichí ar fad le 20 bliain anuas agus tá aithne ag gach duine air. Is Críostaí as nua (Born again Christian) é atá ag iarraidh a theachtaireacht a scaipeadh. Tá sé ag úsáid na meáin chun an méid is mó daoine is gur féidir leis a shroicheadh.

  John 3:7 is about a man named Frank Hogan that attends every GAA match with a sign saying JOHN 3:7. We find out how he gets a ticket to every match, why does he attend every match and what is the public’s reaction to him. He is part of the games now. He has displayed the sign at every game for the past 20 years and everyone knows him. He is a born again Christian with a message to share and he is using the media to reach as many people as possible.
               

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  A-rá

  Sonraí / Details

  Cliant / Client

  Raidió na Life

  Cur síos / Description

  Is sraith í A-rá ina mbíonn ár bpríomhláithreoir Síle Ní Scanláin le tacaíocht ó dhéagóirí ag cur clár fuinniúil i láthair do dhaoine atá ag déanamh na hardteistiméireachta agus a bheidh ag tabhairt faoi bhéaltriail na Gaeilge mar chuid dá scrúduithe.Pléann saineolaithe éagsúla gnéithe dhifriúla den bhéaltriail gach seachtain agus ag sonrú na hathruithe atá tagtha air.

  Tá drámaíocht mar chuid lárnach den tsraith. Is eard atá i gceist sa dhrámaíocht seo ná scéalta a chruthú a spreagfadh suim déagóra i labhairt na teanga. Tá na scéalta seo lonnaithe i ndomhan an déagóra agus na heachtraí a thiteann amach ina shaol. Pléitear téamaí a bhaineann leis an duine óg i stíl, chruthaitheach, snasta agus réalaíoch.

  Tá gnéithe gramadaí agus foclóra fite fuaite tríd na scéalta ar fad agus pléifear iad síos tríd an gclár. Tugtar moltaí i leith na filíochta agus sraith na bpictiúr tríd an sraith chomh maith le leideanna chun na marcanna is airde a bhaint amach. Craoladh A-rá ar Raidió na Gaeltachta ón 27ú Feabhra 2012 ar feadh 8 seachtaine.

  Síle Ní Scanláin presents this entertaining and energetic series with the help of teenagers and experts alike.  A-rá is an educational aid for those undertaking the Leaving Certificate and the newly restructured oral exam. Each week experts will discuss different aspects of the Oral Irish exam while highlighting the differences in the exam in comparison to other years.  Drama plays a central role in the series.  The drama pieces aim to encourage an interest amongst students in speaking the language.  They are based in the world of the teenager and events that occur in their everyday lives. The different themes are dealt with in a creative yet realistic style.

  Elements of grammar and vocabulary are dotted throughout the drama pieces and will be discussed throughout the shows. The series will deal with the poetry and picture sections of the exam and give you tips to get the top marks.    

  A-rá was broadcast on Raidió na Gaeltachta from the 27th February 2012 for a period of 8 weeks.  

             

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  Living For London

  Sonraí / Details

  Cur síos / Description

  Is sraith de chlár faisnéise nua spreagúil é ‘Living for London’ a leanann seisear lúthchleasaí éagsúil ina gcuid iarrachtaí áit a bhaint amach ar i gCluichí Oilimpeacha Londain 2012. 

  Breathnaíonn gach chlár leath uaire ar na deacrachtaí agus an streachailt a bhíonn le sárú ag na lúthchleasaithe chomh maith leis an deá-thoradh a thagann leis, uaireanta agus iad ag iarraidh á áit a dhaigniú ar fhoireann na hÉireann chun freastal ar an ócáid spóirt is mó ar domhan.

  Craoladh Living for London ar Setanta Sports Ireland ón 19ú Iúil 2012.

  ‘Living for London’ is an exciting new documentary series that follows the story of six individual disciplines as their athletes endeavor to qualify for the London 2012 Olympics.

  Each half hour episode will go behind the glamour of modern day elite athletics and search deep into the heart of the struggle to witness the pain and (sometimes) glory that goes hand in hand with qualifying for the greatest sporting event in the world.
   

  The series was broadcast on Setanta Sports Ireland from the 19th July 2012.


               

  Tionscadail chosúil

 • Tograí// check our custom work for our clients

  Raidió na nÓg

  Sonraí / Details

  Cliant / Client

  Raidió na Life

  Bronnadh / Award

  CRAOL award

  Cur síos / Description

  Ba shraith raidió 10x30 nóiméad í ‘Raidió na nÓg’ a dhírigh ar dhaoine óga i mbunscoileanna i gceantar Bhaile Átha Cliath. Craoladh í ar ‘Raidió na Life.’  Ba é an choincheap taobh thiar den smaoineamh, ná sraith raidió a chruthú ionas go mbeadh daoine óga in ann iad féin a chloisteáil ar an raidió, agus mar thoradh ar sin, bhíodar mar phríomhléiritheoirí an seó chomh maith.  

  Thug an fhoireann léirithe traenáil do na gasúir ó thaobh léiriúcháin raidió i bhfoirm ceardlainne.  Reachtaíodh comórtas chun an ‘chéad réalt raidió eile’ a aimsiú.  Léirigh an buaiteoir a chlár féin mar dhuais.

  Coimisiúnaíodh an dara sraith de Raidió na nÓg. Bhuaigh an dá shraith gradam CRAOL a aithníonn sár-chaighdeán i seirbhíse raidió phobail, dhá bhliain as a chéile.

  Raidió na nÓg was a series directed at young people in Dublin national schools.  It was broadcast on Raidió na Life. The concept behind the series was that young people could hear themselves on the radio; therefore they were the main presenters of the series.     He participants underwent a series of training workshops with the production team.  One overall winner was picked at the end of the process and were awarded the opportunity to produce their own radio show and awarded the title of ‘the next big radio star’.  A second series of Raidió na nÓg was commissioned. The series won a CRAOL award for quality community broadcasting both years.
             

  Tionscadail chosúil

Welcome ...

Meangadh Fíbín is a television and radio production company that was started in Connemara in 2008 as part of the drama and puppetry company Fíbín Teo. Our mission is to develop, show and  finance creative programmes for television and radio production for the domestic and international market.